Synthesis and Antibacterial Activities of Mannich Bases of Curcumin Derivatives
Liu Zhichang, Wang Yinghong, Zeng Hongyao, Nie Wanli, Xiang Qingxiang
Chin. J. Org. Chem. . 2014, (11): 2345 -2349 .  DOI: 10.6023/cjoc201405024