Progress in Hydrosilylation Catalyzed with Iron Catalyst
Xu Dapeng, Xiao Wenjun, Peng Jiajian, Li Jiayun, Bai Ying
Chin. J. Org. Chem. . 2014, (11): 2195 -2201 .  DOI: 10.6023/cjoc201406014