Green Synthesis of Novel Spirooxindole Derivatives in Deep Eutectic Solvent
Yan Nan, Xiong Yunkui, Xia Jianhui, Rui Peixin, Lei Zhiwei, Liao Weilin, Xiong Bin
Chin. J. Org. Chem. . 2015, (2): 384 -389 .  DOI: 10.6023/cjoc201409028