Progress of Cooperative Catalysis in Organic Synthesis
Sun Zhe, He Jinmei, Qu Mengnan, Li Kanshe
Chin. J. Org. Chem. . 2015, (6): 1250 -1259 .  DOI: 10.6023/cjoc201410014