Recent Progress of Glycerol as Green Solvents in Organic Synthesis
Zhang Xiazhong, Zou Runying, Deng Jiaying, Zhou Wenjun, Wang Jinxian
Chin. J. Org. Chem. . 2015, (6): 1238 -1249 .  DOI: 10.6023/cjoc201410043