Recent Progress in Synthesis of Andrographolide Derivatives with Anti-tumor Activities
Peng Yuran, Sun Yicheng, Wang Decai, Wei Ping, Ouyang Pingkai, Zhou Guochun
Chin. J. Org. Chem. . 2015, (7): 1451 -1468 .  DOI: 10.6023/cjoc201501027