Recent Advances in Transition-Metal-Catalyzed Enantioselective Syntheses of Planar Chiral Ferrocenes
Wang Yanfang, Zhang An'an, Liu Lantao, Kang Jianxun, Zhang Fuqiang, Ma Wenjin
Chin. J. Org. Chem. . 2015, (7): 1399 -1406 .  DOI: 10.6023/cjoc201502027