Design and Synthesis of Novel 1,10-Phenanthroline Derivatives
Jin Haiming, Zou Liang, Chen Nanyu, Sun Yuanyuan, Luo Shuping, Henrik Junge, Matthias Beller
Chin. J. Org. Chem. . 2015, (8): 1792 -1796 .  DOI: 10.6023/cjoc201501005