Synthesis and Bioactivity of Novel Pyrazole Oxime Ester Derivatives Containing Furan Moiety
Shi Yujun, Wang Senlin, He Haibing, Li Yu, Li Yang, Fang Yuan, Dai Hong
Chin. J. Org. Chem. . 2015, (8): 1785 -1791 .  DOI: 10.6023/cjoc201503001