Imidazolinium Perrhenate-Catalyzed Deoxydehydration ofVicinal Diols to Alkenes
Sun Huimin, Hu Chen, Hao Zhiming, Zuo Yajie, Wang Tianchi, Zhong Chongmin
Chin. J. Org. Chem. . 2015, (9): 1904 -1909 .  DOI: 10.6023/cjoc201503015