Study of Electrophilic Cyclization Reactions Triggered by Diaryliodonium Salts
Chen Jing, Qu Hongmei, Peng Jing, Chen Chao
Chin. J. Org. Chem. . 2015, (5): 937 -946 .  DOI: 10.6023/cjoc201501004