L-Tyrosine-Grafted Graphene Copper for Catalyzing N-Arylation of Nitrogen Heterocycles
Zhou Limei, Lang Wencheng, Jiang Xiaohui, Huang Qiang, Yin Mengyun
Chin. J. Org. Chem. . 2015, (11): 2340 -2346 .  DOI: 10.6023/cjoc201504028