Progress on the Asymmetric Silylcyanation of Aldehydes and Ketones
Fu Ying, Hou Bo, Zhao Xingling, Du Zhengyin, Hu Yulai
Chin. J. Org. Chem. . 2015, (12): 2507 -2521 .  DOI: 10.6023/cjoc201505045