Synthesis and Bioactivity of Novel Pyridine Phenyl Ethers Bearing N-heterocycles
Dai Hong, Chen Jia, Cao Xiongfei, Miao Wenke, Shi Yujun, Fang Jianxin, Ye Linyu, Zhong Sulin
Chin. J. Org. Chem. . 2016, (2): 377 -383 .  DOI: 10.6023/cjoc201510020