Progress on the Decarboxylation Coupling Reaction Mediated by Visible Light
Guan Baochuan, Xu Xiaoliang, Wang Hong, Li Xiaonian
Chinese Journal of Organic Chemistry . 2016, (7): 1564 -1571 .  DOI: 10.6023/cjoc201601012