Progress in Separation-Friendly Mitsunobu Reactions
Qi Na, Guo Jian, He Yun
Chin. J. Org. Chem. . 2016, (12): 2880 -2887 .  DOI: 10.6023/cjoc201606029