Synthesis and Biological Activity of 1,2,4-Triazole Thioether Derivatives Containing Pyrazole Moiety
Zhai Zhiwen, Wang Qiao, Shen Zhonghua, Tan Chengxia, Weng Jianquan, Liu Xinghai
Chin. J. Org. Chem. . 2017, (1): 232 -236 .  DOI: 10.6023/cjoc201607031