Synthesis and Bioactivity of 1-Methyl-3-aryl-6-(trifluoromethyl)pyridazin-4(1 H)-one Derivatives
Lü Qiang, Tang Qinghong, Fu Qunmei, Dai Ming, Liu Shimeng, Zhu Weihong, Du Pa, Lü Long
Chin. J. Org. Chem. . 2017, (2): 533 -540 .  DOI: 10.6023/cjoc201608023