Synthesis of Novel Quinazolin-4-one Derivatives Bearing Benzo[ c]-chromen-6-one and Their Anti-tumor and Antimicrobial Activities
Feng Yuxin, Tan Guanhai, Zhou Likai, Wang Shuxia, Chen Hua, Li Xiaoliu
Chin. J. Org. Chem. . 2017, (2): 429 -439 .  DOI: 10.6023/cjoc201608024