Progress of Frustrated Lewis Pairs in Catalytic Hydrogenation
Wang Hui, Zheng Yi, Pan Zhentao, Fu Hongliang, Ling Fei, Zhong Weihui
Chin. J. Org. Chem. . 2017, (2): 301 -313 .  DOI: 10.6023/cjoc201607046