Synthesis of Imidazolium Precursors for the Hydroxyl-Group-Modified N-Heterocyclic Carbenes and Applications of the in situ Generated Carbene Ligands in Suzuki-Miyaura and Sonogashira Coupling Reactions
Bai Yali, Li Xiaowei, Xiao Xuedong, Liu Jiaqi, Yang Junjuan, Wang Junwen
Chin. J. Org. Chem. . 2017, (5): 1258 -1265 .  DOI: 10.6023/cjoc201610039