Synthesis of N, N-Dimethyl Benzamide and Benzonitriles through Copper-Catalyzed One-Pot Reaction
Zhang Wei, Hu Chenxu, Zhou Xiangge
Chin. J. Org. Chem. . 2017, (5): 1246 -1251 .  DOI: 10.6023/cjoc201612040