Progress in Catalytic C-H Activation Reactions in Water
Yang Jun, Fu Ting, Long Yang, Zhou Xiangge
Chin. J. Org. Chem. . 2017, (5): 1111 -1116 .  DOI: 10.6023/cjoc201702045