Synthesis and Properties of Sodium and Europium(Ⅲ) Cryptates Incorporating the 4,4'-Substituted-2,2'-bipyridine Units
Chen Sufang, Hong Yubiao, Liu Yuanzhong, Xue Mingqiang, Zheng Yu, Shen Qi
Chin. J. Org. Chem. . 2017, (5): 1198 -1204 .  DOI: 10.6023/cjoc201702004