Design, Synthesis, Fungicidal Activity and Docking Study of Acyl Urea Derivatives Containing Pyrazole Moiety
Sun Nabo, Shen Zhonghu, Zhai Zhiwen, Wu Hongke, Weng Jianquan, Tan Chengxia, Liu Xinghai
Chin. J. Org. Chem. . 2017, (8): 2044 -2049 .  DOI: 10.6023/cjoc201702003