Study on the Influence of the Weak Effect of Benzyl Benzene Ring on the Polymerization Behavior of Ethylene
Xu Sheng, Liang Chunchao, Lü Zhongwen, Zhu Yuling, Zhang Cui, Mi Puke
Chin. J. Org. Chem. . 2017, (5): 1284 -1289 .  DOI: 10.6023/cjoc201701052