Investigation on Preparation of p-Benzoquinone through the Organoselenium-Catalyzed Selective Oxidation of Phenol
Wang Fang, Xu Lin, Sun Cheng, Xu Qing, Huang Jiejun, Yu Lei
Chin. J. Org. Chem. . 2017, (8): 2115 -2118 .  DOI: 10.6023/cjoc201701026