Synthesis of 3,4-Diaryl-5-aryloxymethyl Isoxazole Derivatives
Jiang Haifang, Zhang Min, Zhang Li, Chen Yali, Zhu Ning, Song Liping, Deng Hongmei
Chin. J. Org. Chem. . 2017, (9): 2399 -2408 .  DOI: 10.6023/cjoc201702026