Recent Advances in Metal-Catalyzed 1,2-Difunctionalization of Conjugated Dienes
Wu Zhengxing, Zhang Wanbin
Chin. J. Org. Chem. . 2017, (9): 2250 -2262 .  DOI: 10.6023/cjoc201704031