Design,Synthesis,Fungicidal Activity and Docking Study of Acyl Thiourea Derivatives Containing Pyrazole Moiety
Sun Nabo, Shen Zhonghua, Zhai Zhiwen, Han Liang, Weng Jianquan, Tan Chengxia, Liu Xinghai
Chin. J. Org. Chem. . 2017, (10): 2705 -2710 .  DOI: 10.6023/cjoc201704032