Recent Progress of Natural Product Spirobisnaphthalenes
Liu Xinlei, Zhao Yu, Wang Weiwei, Wang Ming'an, Zhou Ligang
Chin. J. Org. Chem. . 2017, (11): 2883 -2894 .  DOI: 10.6023/cjoc201705020