Synthesis of Planar Chiral Ferrocenes via Transition-Metal-Catalyzed Direct C -H Bond Functionalization
Huang Jiapian, Gu Qing, You Shuli
Chin. J. Org. Chem. . 2018, (1): 51 -61 .  DOI: 10.6023/cjoc201708030