Construction of Chiral Cyclic Compounds via Asymmetric Cascade[1, n]-Hydride Transfer/Cyclization
Xiao Mingyan, Zhu Shuai, Shen Yaobin, Wang Liang, Xiao Jian
Chin. J. Org. Chem. . 2018, (2): 328 -340 .  DOI: 10.6023/cjoc201708024