Recent Progress on Chemosensors for Halogen Ions
Liao Chengli, Wu Jiao, Zhang Yaohui, Dang Man, Deng Yinyin, Hu Fang
Chin. J. Org. Chem. . 2018, (3): 555 -564 .  DOI: 10.6023/cjoc201708039