MCM-41@Schiff Base-Mn(OAc) 2 Catalyzed Synthesis of Xanthene Derivatives in Water
Xing Liuzhuang, Hou Yadong, Xing Xuejian, Hui Yonghai
Chin. J. Org. Chem. . 2018, (4): 912 -918 .  DOI: 10.6023/cjoc201708057