Design and Synthesis of Natural Product Mevalocidin Chiral Center Based Analogues
Wu Qiongyou, Zhang Rui, Pan Jinhuan, Clough John, Gu Yucheng, Yang Guangfu
Chin. J. Org. Chem. . 2018, (4): 840 -845 .  DOI: 10.6023/cjoc201710023