Research Progress in 1, 8-Naphthalimide-Based Fluorescent Probes for Two-Photon Imaging
Xie Zhenda, Fu Manlin, Yin Biao, Zhu Qing
Chin. J. Org. Chem. . 2018, (6): 1364 -1376 .  DOI: 10.6023/cjoc201712031