Synthesis and Antibacterial Activity of 2-Morpholino-1-propyl-1 H-indole-3-substituted Acylhydrazone Derivatives
Wu Shouqun, Li Xiaoqin, Meng Jiao, Gan Yiyuan, Tian Kun, Wang Zhenchao, Ouyang Guiping
Chin. J. Org. Chem. . 2018, (6): 1447 -1453 .  DOI: 10.6023/cjoc201712030