Synthesis and Fe 3+ Sensing Properties of the Chemosensor Based on Functionalized Naphthalimide Schiff Base Derivative
Zhang Youming, Han Bingbing, Lin Qi, Mao Pengpeng, Chen Jinfa, Yao Hong, Wei Taibao
Chin. J. Org. Chem. . 2018, (7): 1800 -1805 .  DOI: 10.6023/cjoc201711002