Synthesis of Multifunctional Long-Wavelength-Emitting Fluorescent Probe Based on Hydrazine Dihydrazone and Its Copper Complex for Detection of H 2S
Zhong Keli, Zhao Jie, Li Qiuying, Hou Shuhua, Tang Yiwei, Bian Yanjiang, Tang Lijun
Chin. J. Org. Chem. . 2018, (7): 1786 -1791 .  DOI: 10.6023/cjoc201802014