Synthesis and Biological Evaluation of Piperazine Substituted 3-Aryl-5-furanyldihydropyrazole Amide Derivatives
Mao Zewei, Liu Bei, Zhu Ping, Zhang Lijun, Zhu Jiahong, Wu Linze, Wan Chunping
Chin. J. Org. Chem. . 2018, (8): 2167 -2173 .  DOI: 10.6023/cjoc201802010