Progress in the Synthesis of Primary Anilines via C-H Bond Functionalization
Xu Linlin, Xu Hui, Lin Haixia, Dai Huixiong
Chin. J. Org. Chem. . 2018, (8): 1940 -1948 .  DOI: 10.6023/cjoc201804004