Synthesis and Properties of a Novel Colorimetric and Fluorescent Turn-On Sensor for Cyanide
Hao Yunpeng, Xie Zhengfeng, Bao Wanrui, Wang Xin, Shi Wei
Chin. J. Org. Chem. . 2018, (8): 2109 -2115 .  DOI: 10.6023/cjoc201804034