Asymmetric Addition Reaction Catalyzed by 1- (2-Hydroxynaphtha-len-1-yl)naphthalen-2-ol Functionalized Porous Organic Polymer
Kong Shengnan, Qian Xuefeng, Shu Mouhai, Xiao Wende
Chin. J. Org. Chem. . 2018, (10): 2754 -2760 .  DOI: 10.6023/cjoc201804011