Preparation and Properties of Supramolecular Organogel Based on Iodine-Functionalized Pillar[5]arene
Chen Jinfa, Liu Xi, Han Bingbing, Ding Jindong, Zhang Youming, Lin Qi, Yao Hong, Wei Taibao
Chin. J. Org. Chem. . 2018, (10): 2741 -2746 .  DOI: 10.6023/cjoc201805003