Ruthenium(Ⅱ)-Catalyzed C-H Bond Regioselective[3+2] Annulation of Arylamines with Propargyl Alcohols
Bai Lili, Wang Ying, Wang Shuojin, Kong Dulin, Fu Yan, Peng Deqian, Wen Lijun, Chen Xun
Chin. J. Org. Chem. . 2018, (12): 3242 -3249 .  DOI: 10.6023/cjoc201806039