Synthesis and Insecticidal Activities of Novel Pyrazole Oxime Ethers Containing an Oxazole Moiety
Zhou Qian, Zheng Dandan, Shi Yujun, Yao Wei, Qian Hongwei, Ding Ying, Wei Zhonghao, Shen Aibao, Feng Xia, Shi Jian, Dai Hong
Chin. J. Org. Chem. . 2018, (12): 3318 -3325 .  DOI: 10.6023/cjoc201807048