Direct Synthesis Sulfonamides from Nitroarenes and Sulfonyl Chlorides in Water
Yue Huilan, Bao Pengli, Wang Leilei, Lü Xiaoxia, Yang Daoshan, Wang Hua, Wei Wei
Chin. J. Org. Chem. . 2019, (2): 463 -468 .  DOI: 10.6023/cjoc201807033