Recent Advances in Transition-Metal-Catalyzed Directing Group Assisted Nitration of Inert C-H Bonds
Cheng Huicheng, Lin Jinlong, Zhang Yaofeng, Chen Bing, Wang Min, Cheng Lihua, Ma Jiaoli
Chin. J. Org. Chem. . 2019, (2): 318 -327 .  DOI: 10.6023/cjoc201807002