Preparation of Hydrophobic SiO 2 Aerogel by Rapid Solvents Exchange Method and Its Application Loaded with Organic Fluorescence Probe
Wang Yafei, Zhang Tao, Guo Xudong, Hu Rui, Wang Shuangqing, Yang Guoqiang
Chin. J. Org. Chem. . 2019, (2): 550 -554 .  DOI: 10.6023/cjoc201808002